Personvernerklæring (for english, please contact us on post@ranso.no)

Vi i Ranso AS tilbyr varigtilrettelagtarbeid(VTA) iRandaberg kommune ogSola kommune

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres ved å sende en e-post til post@ranso.no

Bedriftskunder og samarbeidspartnere

Fra våre bedriftskunder og samarbeidspartnere innhenter vi kontaktinformasjon og øvrig informasjon vi trenger for å kunne utføre våre forpliktelser overfor disse. Opplysningene vil være nødvendig for å holde kontakt, fakturere og rapportere avhengig av type oppdrag.

Etter at et oppdrag/avtale er avsluttet vil vi beholde en del informasjon begrenset til kontaktinformasjon.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

3. part

RANSO selger ikke informasjon til 3. part. Personlig data overføres kun til 3. part dersom det er nødvendig av forretningsmessige grunner.

Bruk av Informasjonskapsler på våre web tjenester

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. RANSO bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Behandlingsgrunnlaget for dette er ekomlovens § 2-7b. Hvilke cookies som brukes kan du lese om på vår systemleverandørSquarespace

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre dette er gjort i henhold til ekomlovens § 2-7b.

BUHR benytter kun cookies i henhold til ekomlovens § 2-7b:

Kontaktinformasjon:

E-post: post@ranso.no