Hva er en  tilrettelagt arbeidsplass?

Ranso AS har som formål å skape varig tilpassede arbeidsplasser (VTA) i Randaberg kommune og Sola kommune. VTA er for de som har behov for tilpasset og tilrettelagt arbeid og som har både evner og ønsker om å delta i arbeidslivet. 
Ranso AS skal bidra til å utvikle ressursene til alle som trenger ekstra tilrettelegging for å jobbe. Har du behov for tilrettelegging kan du søke jobb hos Ranso AS.

Hvordan gå frem?

For å søke jobb hos oss må du ha fått innvilget uføretrygd av NAV. Når du har fått innvilget uføretrygd kan din saksbehandler hos NAV hjelpe deg med å utforme søknad om arbeid hos Ranso.

Hva gjør Ranso?

Ranso AS produserer varer og tjenester for det ordinære marked. Ranso AS driver sin virksomhet innenfor rammebetingelsene nedfelt i det offentlige regelverket for VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Det legges til rette for at innbyggere i Sola og Randaberg kommune kan søke arbeid hos oss.

Hva kan vi tilby?

·      Ranso AS tilbyr arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes behov

·      Du vil få nødvendig oppfølging

·      Utvikle dine yrkesmessige muligheter

·      Godt arbeidsmiljø med mye humor på jobb

·      Motiveres og vurderes jevnlig opp mot andre tiltak, utdanning og ansettelse i det ordinære arbeidsliv

 

Ved spørsmål må du bare ta kontakt.