Historien om Ranso

Bedriften ble stiftet av Randaberg kommune og Sola kommune i 1989.

Ranso ble stiftet etter at Sola og Randaberg hadde hatt et prosjekt om arbeidstrening og så behovet for en tilrettelagt arbeidsplass.Fra starten var navnet Ranso Lettindustri og var lokalisert i Vistnesveien 5 midt i sentrum av Randaberg. Ideen med Ranso Lettindustri var at det skulle være en avdeling i hver av de to eier kommunene Randaberg og Sola. Avdelingen i Sola holdt til i Skvadronveien.

 I 1997 ble fordelingen på eiersiden endret til at Sola kommune eide 50 % og Randaberg kommune eide 50 % av Ranso Lettindustri. Avdelingen på Randaberg hadde tre/snekker avdeling. Sola hadde en montasje og pakke avdeling.

Nytt navn i 1998
Ranso lettindustri bytter navn til Ranso Treindustri Etter hvert ble lyssdypperiet etablert i lokalene på Sola og produksjon av stearinlys startet.

Nytt bygg på Randaberg

Ranso Treindustri bygger og flyttet inn nytt bygg på 2600m2 i Randabergveien 308  i 2004/2005.

Nytt navn igjen

I 2007 endret vi navn til Ranso AS.

Nytt bygg i Sola

I 2013 ble det bygget nytt bygg på 3200m2 i Moseidveien 5 på Forus i Sola kommune.

 

Daglig Ledere/Administrerende Direktør i Ranso AS

1992 til 2013 Johan Vistnes

2013 til 2017 Håkon A. Rege

2017-dd Irene Hovland

 Vi gleder oss til å utvikle Ranso videre og ser positivt på fremtiden-

 

Tillit * Ærlighet * Likeverd * Respekt * Lojalitet
— RANSO sine verdier

Etikk i RANSO

I RANSO har vi etiske retningslinjer vi jobber etter:

Det skal være gjensidig tillit mellom alle RANSOs medarbeidere og mellom RANSO og dets interessenter. 

Alle RANSOs medarbeidere skal opptre i alle situasjoner hvor de representerer RANSO på en ærlig og åpen måte 

Det er ingen forskjell på RANSO medarbeidere

Gjensidig respekt er viktig for oss i RANSO

Det forventes lojalitet av alle medarbeidere i forhold til RANSOs virksomhet; retningslinjer, vedtak og omdømme – innenfor og utenfor arbeidstiden 

All virksomhet og aktivitet i RANSO skal baseres på fakta 

RANSO skal ha en kultur hvor alle medarbeidere har rett på og plikt til å gi saklig tilbakemelding til alle andre medarbeidere

 

Ønsker du å høre mer om hvordan vi jobber? Ta kontakt med Daglig leder Irene Hovland

 

Ranso er ISO sertifisert VTA bedrift. ISO:9001-2015

image002.jpg
 

 

 

DSC_6389.jpg