Vi skaper varig tilrettelagte arbeidsplasser for innbyggerne i Sola kommune og Randaberg kommune.

Vi leverer ulike tjenester til både private og næringsliv i regionen.

 

DSC_7275.jpg

Mennesker

Hos Ranso har vi fokus på gleden med å utføre meningsfylt arbeid. Vi tilrettelegger slik at alle kan bidra -  uansett.

DSC_5956.jpg

Tjenester

Vi utfører en rekke ulike tjenester for næringsliv, både små og store oppdrag.  Vi selger produkter til private og næringsliv. Vi er alltid fokusert på å bidra positivt  - og utvikle nye tjenester. 

DSC_6722.jpg

Formål

Vår visjon er Lærende flittige hender. Vårt oppdrag er å skape tilrettelagte arbeidsplasser i Randaberg kommune og Sola kommune. Ranso har som formål å både kvalifisere og utvikle den ansatte.

Hva er en  tilrettelagt arbeidsplass?

 

Ranso AS har som formål å skape varig tilpassede arbeidsplasser (VTA) i Randaberg kommune og Sola kommune. VTA er for de som har behov for tilpasset og tilrettelagt arbeid og som har både evner og ønsker om å delta i arbeidslivet. 
Ranso AS skal bidra til å utvikle ressursene til alle som trenger ekstra tilrettelegging for å jobbe. Har du behov for tilrettelegging kan du søke jobb hos Ranso AS.

Hvordan gå frem?

For å søke jobb hos oss må du ha fått innvilget uføretrygd av NAV. Når du har fått innvilget uføretrygd kan din saksbehandler hos NAV hjelpe deg med å utforme søknad om arbeid hos Ranso.

Hva gjør Ranso?

Ranso AS produserer varer og tjenester for det ordinære marked. Ranso AS driver sin virksomhet innenfor rammebetingelsene nedfelt i det offentlige regelverket for VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Det legges til rette for at innbyggere i Sola og Randaberg kommune kan søke arbeid hos oss.

Hva kan vi tilby?

·      Ranso AS tilbyr arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes behov

·      Du vil få nødvendig oppfølging

·      Utvikle dine yrkesmessige muligheter

·      Godt arbeidsmiljø med mye humor på jobb

·      Motiveres og vurderes jevnlig opp mot andre tiltak, utdanning og ansettelse i det ordinære arbeidsliv

 

Ved spørsmål må du bare ta kontakt.

 

 
DSC_7227.jpg
DSC_6381.jpg
DSC_6364.jpg